Haptonomiepraktijk Elle Arntz

We zitten vaak vast in wat we denken wat er hoort of moet, zonder te luisteren naar wat je lichaam je te vertellen heeft. Haptonomie brengt gevoelens en gedachten weer samen. Je leert weer luisteren naar je lichaam waardoor jouw keuzes een breder fundament krijgen. De balans tussen denken, voelen en handelen keert terug. Haptonomie Vught is gespecialiseerd in het begeleiden naar deze balans.

In de haptonomische zwangerschapsbegeleiding staat centraal hoe het contact tussen de ouders onderling en hun kind(eren) ervaren wordt en hoe dit verder verdiept kan worden. Het gaat zowel om de beleving van de zwangerschap, de voorbereiding op de geboorte en de periode na de geboorte.

Deze vorm van begeleiding laat je ervaren dat je mag zijn zoals je bent; met alle gevoelens, gedachten en patronen die je hebt. Je leert te luisteren naar je gevoel en jezelf. Hierdoor herstel je de verbinding met jezelf, de ander en je omgeving. Dit geldt voor iedereen, ongeacht je leeftijd.