Haptonomie

Terug naar balans

Vaak wordt gevonden dat gevoel en emoties niet belangrijk zijn maar vooral lastig. Soms zijn we bang dat emoties ons overspoelen als we ze toelaten. Zeker negatieve emoties worden vaak weggedrukt en niet besproken. Als je je emoties niet uit ontstaat spanning, voel je je afgevlakt, of word je ziek.

We zitten vaak vast in wat we denken wat er hoort of moet, zonder te luisteren naar wat je lichaam je te vertellen heeft. Haptonomie brengt gevoelens en gedachten weer samen. Je leert weer luisteren naar je lichaam, jouw keuzes krijgen een breder fundament. De balans tussen denken, voelen en handelen keert terug.

Van gevoel naar hoofd

Als baby doe je alles op gevoel en maak je dit kenbaar aan je omgeving door te huilen, te lachen, dingen aan te raken et cetera. Je bent afhankelijk van je ouders / verzorgers om te overleven. Zij geven je waarden en normen mee zoals bijvoorbeeld “Wie A zegt moet ook B zeggen” of “Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg”. Naarmate je ouder wordt leer je jezelf patronen en gedachtegangen aan. Daarnaast ligt in onze maatschappij de focus op presteren, deadlines halen en effectief werken. Van alle kanten worden er dus verwachtingen aan ons gesteld; door de maatschappij en door onszelf.

Haptonomie kan helpend zijn voor mensen die:

  • Geen initiatief durven of kunnen nemen;
  • Faalangstig zijn;
  • Het alleen maar goed willen doen;
  • Niet meer weten te luisteren naar wat ze zelf willen;
  • Moeite hebben met het herkennen en ervaren van gevoelens;
  • Overbelast zijn of een burn-out hebben;
  • Een negatief lichaamsbeeld/zelfbeeld hebben;
  • Een beschadigd vertrouwen in eigen functioneren hebben ten gevolge van pijn of langdurige lichamelijke of geestelijke overbelasting.

Twijfel je of haptonomie aansluit op wat jij nodig hebt? Bel gerust voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek waarin we dit samen kunnen onderzoeken.

Het begrip haptonomie is een samenvoeging van twee Oudgriekse begrippen: hapsis (gevoel, gevoelsbeleving, tact, tast) en nomos (wet, regel, norm). Hapto in het woord haptonomie stamt van het werkwoord haptein, dat aanraken, verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan betekent, en in overdrachtelijke zin : (door aanraking) in contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen.