Individuele begeleiding

Begeleiding

Deze vorm van begeleiding laat je ervaren dat je mag zijn zoals je bent; met alle gevoelens, gedachten en patronen die je hebt. Je leert te luisteren naar je gevoel en jezelf. Hierdoor herstel je de verbinding met jezelf, de ander en je omgeving. Dit geldt voor iedereen, ongeacht je leeftijd.

 

Sessies

Tijdens de sessies ga je patronen herkennen en nieuwe keuzemogelijkheden ontdekken en verkennen. Bij die keuzes hoort ook zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen en dragen. Een actieve houding van jou als cliënt is daarom erg belangrijk. Haptonomische begeleiding doet namelijk een beroep op je eigen vermogens en mogelijkheden. Daarbij is er binnen de individuele begeleiding altijd voldoende tijd om je emoties te kunnen beleven.

Onderdeel van een sessie is altijd het gesprek maar je gaat ook ontdekken door te ervaren. Dit gebeurt onder andere op de behandeltafel. De sessies zijn in principe één op één en bij kinderen kan het soms handig zijn dat één of beide ouder(s) meekomen. We focussen ons op hoe dingen nu voor je zijn en kijken ook naar het verleden om te kunnen ontdekken waar sommige patronen vandaan komen.

Na de sessie ga je zelf in je dagelijks leven aan de slag met de ervaringen die je opdoet.

In verbinding wordt het gemakkelijker om:

  • Jezelf toe te staan, te zijn wie je bent;
  • Oplossingen voor of antwoorden op je probleem of vraag te vinden;
  • Vrijer te zijn, minder gevangen te zijn in vaste (gedrags)patronen, pijn, gedachten of vermoeidheid;
  • Duidelijker te zijn naar jezelf en naar anderen;
  • Weer aandacht te hebben voor jezelf, in het hier en nu;
  • Je eigen kracht, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfwaardering te leren ervaren en te ontplooien.

Het is inmiddels bekend dat baby’s genegenheid en warmte nodig hebben van anderen om te kunnen overleven. Die behoefte verdwijnt nooit want via de ander ontdekken wij onszelf. Het is belangrijk voor onze ontwikkeling om bevestigd te worden dat we mogen zijn wie we zijn. In de haptonomie noemen we dit een affectieve bevestiging. In de sessies gaan we hier dieper op in.