Zwangerschapsbegeleiding

Contact tussen ouders en kind

In de haptonomische zwangerschapsbegeleiding staat centraal hoe het contact tussen de ouders onderling en hun kind(eren) ervaren wordt en hoe dit verder verdiept kan worden. Het gaat zowel om de beleving van de zwangerschap, de voorbereiding op de geboorte en de periode na de geboorte.

Een kindje mogen verwelkomen is een hele verandering in jullie leven en er komt een hoop op jullie af. Vanaf het begin van de zwangerschap gebeurt er van alles in en met het lichaam van de moeder. Voor de vader* is dit natuurlijk heel anders en blijft het vaak nog meer abstract dat er een kindje komt. Door middel van de begeleiding kunnen jullie de zwangerschap samen gaan ervaren en kan het eerste contact worden gelegd met jullie kindje. Daarnaast kunnen jullie door nu stil te staan bij het contact tussen jullie onderling én jullie kindje een warme en veilige basis creëren voor straks.

Ook als er last is, pijn, verdriet of ongemak, is daar binnen de begeleiding zorg en aandacht voor.

* lees waar vader staat ook (levens)partner van de moeder.

Voor de moeder

Als zwangere vrouw ga je tijdens de begeleiding ervaren wat er allemaal in je lichaam gebeurt, zodat je je meer bewust kan worden voor de signalen die je lichaam geeft. Daarnaast is er aandacht voor alle vragen/zorgen die je hebt vóór, tijdens en na de geboorte van jullie kindje. Deze combinatie zorgt ervoor dat jij je eigen regie kan houden of terug vinden én de vader meer deelgenoot wordt van de zwangerschap.

Voor de vader

Als partner van je zwangere vrouw én vader van jullie kindje heb je een actieve rol tijdens de hele periode; vóór, tijdens en na de geboorte van jullie kindje. Je leert hoe je door liefdevol contact te maken met je vrouw en haar schoot, een band gaat opbouwen met jullie kindje. Je zal merken dat jullie kindje soms naar je toe komt en zich als het ware nestelt in je hand. Daarnaast krijg je handvatten zodat jij een steun kan zijn voor je vrouw tijdens de hele periode en (niet onbelangrijk) goed voor jezelf en jullie kindje kan blijven zorgen.

Voor het kind

De tastzin van het kindje ontwikkelt zich al vroeg in de zwangerschap. Het kindje is dan ook gevoelig voor aanraking (contact) en reageert hier op. Als ouders regelmatig dit contact maken zal dit contact vertrouwd raken voor het kindje waardoor het zich veilig en welkom zal voelen. In het contact met de vader ervaart jullie kindje in de buik dat er buiten zijn moeder nog een wereld bestaat. Dit verruimt de binding met de moeder en maakt deze vrijer.

Begeleiding

De begeleiding wordt afgestemd op de fase waarin de zwangerschap zich bevindt en op de behoefte van de ouders. De rode draad is altijd het contact tussen de ouders, het contact met het kindje en de voorbereiding op de geboorte en de tijd erna.

Vanaf de eerste ontmoeting leren jullie als aanstaande ouders op een liefdevolle en bevestigende wijze (affectief) contact te maken met elkaar én met je ongeboren kindje. Jullie zullen merken dat jullie kindje hierop gaat reageren. Als het kindje groter wordt gaat de begeleiding zich ook richten op het maken van ruimte in het bekken en het dragen van het groeiende gewicht van het kindje. Jullie gaan als ouders door middel van oefeningen en houdingen ervaren hoe jullie dit samen kunnen doen zodat het voor de moeder makkelijker wordt om jullie kindje te dragen.

Naarmate de zwangerschap dichter bij de uitgerekende datum komt, wordt er aandacht besteed aan het omgaan met pijn, verschillende baarhoudingen en  het opvangen van de ontsluitingsweeën. Jullie ervaren hoe jullie dicht bij elkaar kunnen blijven, ook als het moeilijk wordt of anders loopt dan verwacht in deze periode. De vader leert hoe hij de moeder kan helpen om tijdens het gehele geboorteproces met haar aandacht en gevoel bij haar eigen lichaam, bij zichzelf, en bij het kindje te blijven. Jullie ervaren hoe jullie samen jullie kindje begeleiden in de weg die het (uiteindelijk zelf) moet afleggen tijdens de geboorte. 

Na de geboorte komen jullie één of meerdere keren terug, afhankelijk van wat voor jullie en jullie kindje zinvol is. Besproken wordt hoe de geboorte is verlopen, hoe de moeder herstelt en hoe het tussen jullie en het kindje gaat. Er is ruimte om stil te staan bij het vinden van een nieuw evenwicht met elkaar.